Nákupní řád

 1. Práva a povinnosti prodejce

1. Prodejce má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží na adresu v této objednávce uvedenou do tří pracovních dnů od přijetí objednávky, v případě platby předem na účet do tří pracovních dnů od přijetí platby. Pokud je v popisu zboží uvedena delší lhůta expedice, je u objednávky obsahující toto zboží závaznou lhůtou vyřizení tato uvedená lhůta. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky pokud je zadaná doručovací adresa zjevně pochybná. O tomto odmítnutí zašle informaci na e-mailovou adresu zákazníka.

V případě objednávky s platbou na fakturu (pouze pro školy a knihovny) si prodávající vyhrazuje právo vyřízení objednávky odložit do té doby, než daný zákazník uhradí svojí předcházející objednávku.

Závaznou objednávkou se rozumí objednávka po uplynutí jedné hodiny od jejího přijetí prodávajícím.

 

2. Za splnění podmínek uvedených v bodě 2.4. prodejce vrátí částku zaplacenou nakupujícím za vrácené zboží poštovní poukázkou  na adresu, na kterou bylo toto zboží původně odesláno, či převodem zpět na účet (při platbě kartou) a to do sedmi pracovních dnů od doručení vráceného zboží na adresu prodejce. Prodávající nevrací částku za poplatky související s odesláním zboží (balné, poštovné, dobírkovné, pilné).

 

3. Prodávající se zavazuje, že osobní údaje, které mu poskytl nakupující, bude používat pouze k účelům, které souvisejí se službami obchodu www.anatrad.com/shop/, a že je neposkytne žádné třetí osobě, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením objednávek. Na písemnou žádost nakupujícího podle bodu 2.5. je prodávající povinen údaje o tomto nakupujícím vymazat z databáze zákazníků.

 

4. Pokud nakupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží podle bodu 2.2., prodávající má právo vyřizování dalších objednávek tohoto nakupujícího pozastavit, případně odmítnout.

 

        2. Práva a povinnosti nakupujícího

 

1. Nakupující uvede správnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

 

2. Nakupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží a případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka) uvedené v závazné objednávce.

 

3. Nakupující má právo odeslanou objednávku stornovat emailem na adresuneuwirthj@gmail.com do jedné hodiny od jejího odeslání.

 

4. Na základě zákona č. 367/2000 má nakupující právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží s vyjímkou audionahrávek a multimediálních CD-ROM, u kterých byl porušen obal.

 

Nakupujícímu tím vyvstává nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené (prodejce nevrací částku zaplacenou za balné, poštovné nebo dobírkovné), za splnění následujících podmínek:
* vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené, v případě multimediálních a audio nosičů (CD, MC, CD-ROM) nesmí být porušen igelitový přebal.
* nakupující doručí vrácené zboží osobně nebo poštou na vlastní náklady na adresu prodejce

NEUW-Jiří Neuwirth

Na Dyrince 2

160 00, Praha 6

Do zásilky s vráceným zbožím vložte, prosíme, kopii útržku z dobírkové nebo balíkové složenky.

Kontakt: neuwirthj@gmail.com
5. Nakupující má právo na výmaz svých osobních údajů z databáze zákazníku www.anatrad.com/shop/, pokud v obchodě neučinil žádnou objednávku, a to na základě písemné žádosti zaslané na adresu provozovatele. V této žádosti musí být uveden email nakupujícího, jméno a příjmení.

 

6. Pokud nakupující při objednání zboží zvolí některou z plateb předem na účet prodejcezavazuje se uhradit celkovou cenu objednávky do 14 dní od její realizace. Pokud prodejce v této lhůtě neobdrží úhradu na svůj účet, bude objednávka prodejcem zrušena.